PagrindinisInformacijaAktualijosĮmonėsGalerijaNuorodosKontaktai   LT | EN

 

Įgyvendinti žemės konsolidacijos projektai

(Įgyvendinimo laikotarpis 2005-2008)

* statistiniai duomenys, pagal žemės savininkų paraiškas žemės konsolidacijai.

 

Telšių apskrities viršininko administracija

Respublikos g. 32, LT-87333 Telšiai, tel./faks. (8 ~ 444) 56 103
Žemės tvarkymo departamentas

Žemės konsolidacijos projektų koordinatorius apskrityje:

1.    Telšių apskrities Mažeikių rajono Židikų ir Ukrinų kadastro vietovių žemės konsolidacijos projektas Sugaudžių, Pocaičių, Asteikių ir Paviliotės kaimuose.

        Projekto rangovas: Individuali S.Bumblausko įmonė "Matininkas".

2.    Telšių apskrities Mažeikių rajono Užežerės - Plinkšių kadastro vietovių žemės konsolidacijos projektas Nausodės, Kušlėnų ir Rupėkių kaimuose.

        Projekto rangovas: UAB "Šiaulių hidroprojektas".

3.    Telšių  apskrities  Plungės  rajono   Šateikių   kadastro  vietovės žemės   konsolidacijos  projektas    Palūščių  ir  Mišėnų  kaimuose.

        Projekto rangovas: UAB "Viriga".

4.    Telšių apskrities Telšių rajono Luokės kadastro vietovės Baltakiškės, Paliepių, Biržuvėnų ir Pabunginės kaimų žemės konsolidacijos projektas.

        Projekto rangovas: UAB "Žemaitijos projektai".

5.    Telšių apskrities Telšių rajono Degaičių kadastro vietovės Degaičių, Birikų ir Gintaučių kaimų žemės konsolidacijos projektas.

        Projekto rangovas: UAB "Žemaitijos projektai".

 

Marijampolės apskrities viršininko administracija

Vytauto g. 28, LT-68296 Marijampolė, Tel. (8 ~ 343) 50 250, Faks. (8 ~ 343) 91 240
Žemės tvarkymo departamentas

Žemės konsolidacijos projektų koordinatorius apskrityje:

6.    Marijampolės apskrities Šakių rajono Griškabūdžio kadastro vietovės Katilių kaimo žemės konsolidacijos projektas.

        Projekto rangovas: VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas. 

7.    Vilkaviškio rajono savivaldybės Gižų seniūnijos Gižų kadastro vietovės Adamarinos, Paikių ir Strazdiškių kaimų žemės konsolidacijos projektas.

        Projekto rangovas: UAB "Geotakas".

8.    Marijampolės savivaldybės Marijampolės seniūnijos Patašinės kadastro vietovės Gudinės kaimo žemės konsolidacijos projektas.

        Projekto rangovas: VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas.  

9.    Vilkaviškio rajono savivaldybės Gižų seniūnijos Gižų kadastro vietovės Oranų ir Rūdos kaimų bei Keturvalakių seniūnijos Keturvalakių kadastro vietovės Degsniškių, Geisteriškių, Indūriškių, Rakauskų, Rūdos ir Vienbiskio žemės konsolidacijos projektas.

        Projekto rangovas: UAB "Geotakas". 

 

Tauragės apskrities viršininko administracija

Vasario 16-osios 6, LT-72258 Tauragė, Tel. (8 ~ 446) 61 490, Faks. (8 ~ 446) 62 009
Žemės tvarkymo departamentas

Žemės konsolidacijos projektų koordinatorius apskrityje:

Departamento direktoriaus pavaduotoja Vilma Bartusevičienė  (8 ~ 446) 52 140

10.    Tauragės apskrities Jurbarko rajono Jurbarkų kadastro vietovės žemės konsolidacijos projektas Dainių, Lukšių ir Vajotų kaimuose.

        Projekto rangovas: VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas.

11.    Tauragės apskrities Tauragės rajono Žygaičių kadastro vietovės žemės konsolidacijos projektas.

        Projekto rangovas: UAB "Hidroprojektas".

 

Panevėžio apskrities viršininko administracija

Respublikos g. 38, LT-35173 Panevėžys, Tel. (8 ~ 45) 505700, Faks. (8 ~ 45) 465517
Žemės tvarkymo departamentas

Žemės konsolidacijos projektų koordinatorius apskrityje:

12.    Panevėžio apskrities Kupiškio rajono savivaldybės Adomynės kadastro vietovės Vėderiškių, Apirbų, Puknių, Šerelių kaimų dalių žemės konsolidacijos projektas.

        Projekto rangovas: V.Voversio individuali įmonė.

13.    Panevėžio apskrities Kupiškio rajono savivaldybės Juodpėnų kadastro vietovės Keginių, Puponių II kaimų dalių žemės konsolidacijos projektas.

        Projekto rangovas: V.Voversio individuali įmonė.

14.    Panevėžio apskrities, Pasvalio rajono savivaldybės Ustukių kadastro vietovės žemės konsolidacijos projektas.

        Projekto rangovas: VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas.

 

į viršų

"Būdas žemaičių" Nr. 71 (1333) 2008 m. rugsėjo 16 d. 11psl.

ŽEMDIRBIAI LAUKIA NAUJŲ ŽEMĖS KONSOLIDACIJOS PROJEKTŲ

Šis rugsėjo mėnuo Mažeikių rajono keliuose kaimuose, tai ne tik tas metas kai nuimamas derlius, bet ir baigiami rengti žemės konsolidacijos projektų įgyvendinimo darbai.
Žemės konsolidacija (žemės sklypų perskirstymas) - tai specialus žemės tvarkymo procesas, kurio metu tam tikroje kaimo vietovėje pagal žemės savininkų pageidavimus kompleksiškai pertvarkomi žemės sklypai, juos apjungiant, numatant reikalingus privažiavimo kelius bei kitus teritorijos sutvarkymo darbus. Žemės konsolidacija numatoma tose kaimiškose vietovėse, kur įgyvendinti žemės reformos žemėtvarkos projektai ir piliečiai pageidauja racionaliau performuoti žemės sklypus.

Vienas žemės konsolidacijos projektas vyko Mažeikių rajone Židikų ir Ukrinų kadastro vietovių Sugaudžių, Pocaičių, Asteikių ir Paviliotės kaimuose. Žemės konsolidacijos projekto teritorija, apima 638 ha plotą, kurį šiuo metu po pertvarkymo sudarė: 74 privatūs žemės sklypai (579 ha) ir 10 valstybinės žemės sklypai (36 ha), likę 23 ha įsiterpę bendro naudojimo keliai. Žemės konsolidacijos projekto Mažeikių rajono Židikų ir Ukrinų kadastro vietovėse tikslas – kompleksiškai pertvarkyti žemės sklypus, suprojektuoti vietinės reikšmės patogius privažiavimo kelius. Projekto rangovas individuali S.Bumblausko įmonė „Matininkas“ projekto vykdymo metu betarpiškai bendradarbiavo su įvairiomis valstybinėmis ir privačiomis įstaigomis, kad būtų kompleksiškai išspręstos visos problemos vyraujančios šioje teritorijoje. Žemės sklypai buvo suformuoti taisyklingų formų (daugiausia stačiakampiai), apjungti į didesnius masyvus, žemės sklypams numatyti optimalūs privažiavimo keliai, išspręstos ribų problemos tarp kaimynų, identifikuotos teritorijos kuriose reikalinga melioracijos įrenginių rekonstrukcija, parengtos žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos. Žemės savininkams tai nieko nekainavo, nes visa tai atlikta finansuojant Lietuvos Respublikai ir Europos Sąjungai!

Asmenys pageidaujantieji dalyvauti žemės konsolidacijos procese ateityje, apskrities viršininko vardu teikia prašymus apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento teritoriniam žemėtvarkos skyriui. Apskrities viršininkas priima sprendimą dėl žemės konsolidacijos projekto rengimo tuomet, kai prašymus pateikia ne mažiau kaip 5 žemės savininkai ar valstybinės žemės patikėtiniai, o preliminari planuojama teritorija apima ne mažiau kaip 100 hektarų. Žemės konsolidacijos procese kviečiami dalyvauti ir kiti suinteresuoti žemės savininkai, kaimo bendruomenės, nes tuomet galima geriau pertvarkyti teritoriją.

 

Maloniai kviečiame interesantus ateityje aktyviai dalyvauti ir pajusti maksimalią šių projektų naudą!

 

Parengė Giedrius Pašakarnis

 

į viršų

 

 

"Būdas žemaičių" Nr. 38 (1300) 2008 m. gegužės 20 d. 7psl.

BAIGIAMI RENGTI ŽEMĖS KONSOLIDACIJOS PROJEKTAI

2008 m. balandžio mėn. 7 d. Telšių apskrities viršininkas savo įsakymu Nr. P1.Ž – 541 patvirtino Individualios S.Bumblausko įmonės „Matininkas“ parengtą Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Židikų ir Ukrinų kadastro vietovių Sugaudžių, Pocaičių, Asteikių ir  Paviliotės kaimų žemės konsolidacijos projektą.

Žemės konsolidacijos projekto teritorija, apima 638 ha plotą, kurį šiuo metu po pertvarkymo sudaro: 74 privatūs žemės sklypai (579 ha) ir 10 valstybinės žemės sklypų (36 ha), likę 23 ha įsiterpę bendro naudojimo keliai. Žemės konsolidacijos projekto Mažeikių rajono Židikų ir Ukrinų kadastro vietovėse tikslas – kompleksiškai pertvarkyti žemės sklypus, suprojektuoti vietinės reikšmės patogius privažiavimo kelius. Žemės savininkai pageidavo, kad būtų suprojektuotas racionalus vietinių kelių tinklas, išspręstos problemos dėl ploto netikslumo ir, kad išsimėtę žemės sklypai būtų apjungti į stambias žemėvaldas (Pav.1).

1 pav. Ištrauka iš vykdomo žemės konsolidacijos projekto

Rengiant žemės konsolidacijos projektą, buvo atsižvelgta į valstybės ir savivaldybės reikmėms reikalingus žemės sklypų plotus. Židikų seniūnijos Asteikių kaime visuomenės poreikiams tenkinti suprojektuotas 0,50 ha ploto žvyro karjeras. Suformuoti valstybinės žemės sklypai uždaromas KBAKA sąvartynas ir lėktuvų pakilimo – nusileidimo tako teritorija.

Nuo š.m. balandžio mėn. 11 d. Individuali S.Bumblausko įmonė „Matininkas“ pradėjo žemės sklypų ribų ženklinimą ir kadastrinių matavimų bylų rengimą. Žemės savininkai žinos tikslias žemės sklypo ribas ir tikslų žemės sklypo plotą už kurį valstybei moka žemės mokesčius. Būna atvejų, kad dėl žemės sklypo ribų kyla ginčai ir nesutarimai tarp kaimynų, todėl po kadastrinių matavimų žemės savininkai bus ramūs dėl savo turimo nekilnojamo turto. Žemės sklypai matuojami naudojantis šiuolaikiniais tiksliais geodeziniais prietaisais, o matavimų duomenys apdorojami kompiuteriu su specialia programa, taip pasiekiamas didelis tikslumas (Pav.2).

2 pav. Naujai suprojektuotų žemės sklypų ribų ženklinimas

Projekto tikslų įgyvendinimas turės teigiamą poveikį Telšių apskrities regiono plėtrai, sudarydamas palankias sąlygas efektyviai vystyti žemės ūkio gamybą ir prisidės prie aplinkos kokybės gerinimo. Apjungus ūkininkų išsibarsčiusius žemės sklypus, padidės ūkių produktyvumas, o tai skatins vietinės ekonomikos plėtrą. Naujų vietinių kelių suprojektavimas ir kt. pagerins vietinę infrastruktūrą ir bus pagrindas tolimesnei kaimo plėtrai.

Kadangi kaimo infrastruktūros projektai, kaip kelių tinklo, elektros linijų tiesimas, rekreacinių zonų sukūrimas ir panašiai negali būti finansuojami iš žemės konsolidacijai skirtų lėšų, kaimo bendruomenė turi įsitraukti į ES remiamas programas (pvz."Leader+") ir pagal parengtą žemės konsolidacijos projektą ir ieškoti finansavimo šaltinių jų įgyvendinimui. Tose vietovėse kur vyko žemės konsolidacijos projektai, kaimo bendruomenė turi prioritetą gauti finansavimą infrastruktūros plėtrai.

Parengė Giedrius Pašakarnis

į viršų

 

"SANTARVĖ" Nr. 17 (9107) 2007 m. vasario 10 d. 3psl.

 

Europos Sąjungos parama padės žemės savininkams pajusti

žemės konsolidacijos naudą

Žemės konsolidacija – naujas žemės tvarkymo etapas. Pasibaigus žemės nuosavybės teisių atkūrimo procesui, akivaizdu, jog suformuoti žemės sklypai dažnai yra netinkamos konfigūracijos ir per smulkūs konkurencingiems ūkiams vystyti.

Praeitų metų pabaigoje, Telšių apskrities viršininko administracija atviro konkurso būdu pirko Mažeikių rajono Židikų ir Ukrinų kadastro vietovių žemės konsolidacijos projekto Sugaudžių, Pocaičių, Asteikių ir Paviliotės kaimuose Nr. BPD2004-EZUF-4.4.0-07-06/0001 parengimo ir įgyvendinimo paslaugas. Žemės konsolidacijos projektą remia Lietuvos Respublika ir  iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. Bendra projekto vertė – 344.689 Lt. Konkursą laimėjo individuali S.Bumblausko įmonė „Matininkas“.

Nuo 1992 m. individuali S. Bumblausko įmonė „Matininkas“ atlieka žemės sklypų kadastrinius bei topografinius matavimus. Šiuo metu, be šių darbų, rengia žemės reformos žemėtvarkos, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo bei žemės konsolidacijos projektus.

Žemės konsolidacija – sudėtinė žemės tvarkymo dalis, kurios metu atliekamas kompleksinis žemės sklypų pertvarkymas, kai keičiamos jų ribos pagal parengtą tam tikros teritorijos žemės konsolidacijos projektą, siekiant sustambinti žemės sklypus, suformuoti racionalias ūkių žemėvaldas ir pagerinti jų struktūrą, sukurti reikiamą kaimo infrastruktūrą ir įgyvendinti kitus žemės ūkio ir kaimo plėtros bei aplinkos apsaugos politikos tikslus ir uždavinius.

Žemės konsolidacijos projekto Mažeikių rajono Židikų ir Ukrinų kadastro vietovėse tikslas – kompleksiškai pertvarkyti žemės sklypus. Bendras žemės konsolidacijos projekto teritorijos plotas 685 ha. Rengiant žemės konsolidacijos projektą žemės sklypai bus projektuojami kiek įmanoma taisyklingesnėmis ribomis, su privažiavimais. Jų ribos perprojektuojamos sutapatinant su keliais, melioracijos kanalais, upeliais, kitais situacijos kontūrais. Žemės sklypų ribos sutaps su stabiliais kraštovaizdžio kompleksais ir objektais, upių ir ežerų, kitų vandens telkinių krantais, miškų, valstybinės reikšmės kelių ribomis. Formuojant žemės sklypus, sudarančius žemėnaudą, bus vadovaujamasi galima sąnaudų ekonomija, dirbant žemę ar važiuojant į ją iš žemės savininko sodybos ar ūkinių pastatų.

Žemės konsolidacijos projektas Mažeikių rajono Židikų ir Ukrinų kadastro vietovėse bus baigtas iki 2008 m. liepos 1 d. Projekto rengėjai įsitikinę, kad tai pavyks padaryti laiku, nes projekte dalyvaujantys žemės savininkai yra geranoriškai nusiteikę ir laukia ženklių permainų. Patvirtinus žemės konsolidacijos projektą bus sudarytos palankios sąlygos:

  • kaimo vietovės pertvarkymui tiesiogiai įtakojančios kaimo vietovių gyventojų palankias darbo bei gyvenimo sąlygas, užtikrinant gyvenamųjų vietovių plėtrą, sąlygas ekonominei ir kultūriniai veiklai vykdyti.

  • kaimo infrastruktūros įrenginių tobulinimui – projekto metu bus naujai projektuojami vietinės reikšmės privažiavimo keliai, numatomi melioracijos sistemų ir vandens telkinių įrengimai ar rekonstrukcijos, projektuojamos elektros energijos tiekimo linijos ir kiti reikalingi kaimo infrastruktūros elementai.

  • ekonominei ir socialinei plėtrai.

  • efektyviam ir ekonomiškam technikos panaudojimui, efektyvaus žemės išteklių naudojimui, aplinką tausojančiam ūkininkavimui vystyti. Tokiu būdu bus mažinamos ūkininkų gamybos išlaidos (padidės žemėnaudų masyvai, mažės išlaidos kurui, transporto išlaidoms, žemės nuomos išlaidos). Ūkiai taps konkurencingesni rinkoje, taip pat tokiu būdu bus sumažinti ūkininkaujančių gyventojų nuostoliai dėl neracionalių žemės valdų.

Parengė Giedrius Pašakarnis

į viršų

 

 

INFORMACIJA ŽEMĖS KONSOLIDACIJOS PROJEKTŲ RANGOVAMS

Teisės aktai susiję su žemės konsolidacija, kuriais vadovautasi 2005 - 2008 m.

Žemės įstatymas

2010-12-15 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 697 ,,Dėl Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
 
Metodiniai nurodymai dėl žemės konsolidacijos projektų rengimo (priedai)

Metodinės rekomendacijos dėl žemės konsolidacijos projektų rengimo (priedai)

NŽT gen. dir. 2005-08-03 įsakymas Nr.1P-148 ,,Dėl žemės vertinimo plano turinio patvirtinimo"

NŽT gen. dir. 2005-07-15 įsakymas Nr.1P-138 ,,Dėl žemės konsolidacijos projekto sprendinių brėžinio turinio patvirtinimo"

NŽT gen. dir. 2005-09-26 įsakymas Nr.1P-184 ,,Dėl žemės konsolidacijos projekto sprendinių brėžinio turinio geoinformacinės duomenų bazės specifikacijos patvirtinimo"

LR ŽŪM ir LR AM 2005 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. 3D-37/D1-40 "Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų naudojimo būdų turinys, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašas ir jų turinys"

LR AM 2005 m. kovo 17 d. Įsakymo nr. D1-151 „dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“

LRV 2008-01-23 nutarimas Nr.81 "Dėl nacionalinės žemės konsolidacijos strategijos patvirtinimo".

 

į viršų

 

konsolidacija.lt © 2012 | Visos teisės saugomos.