PagrindinisInformacijaAktualijosĮmonėsGalerijaNuorodosKontaktai   LT | EN

 

2013-02-06

Žemės konsolidacijos projektų finansuojamų pagal KPP 2007-2013 interaktyvus žemėlapis. Žemėlapyje pateikiama informacija apie 39 vykdomus žemės konsolidacijos projektus (23 projektai vykdomi 2012-2014 m. ir 16 projektų vykdomi 2013-2015 m.). Nuoroda į žemėlapį >.

 
   

 
 

2012-12-13

Skambūs žemės konsolidacijos projektų tikslai - ES finansavimo užtikrinimui. Vietos spauda atskleidžia, ko iš tiesų tikėtis iš rengiamų projektų. Skaityti daugiau >.

 
   

 
 

2012-06-14

2012 m. birželio 4d. paaiškėjo 19-os iš 23 žemės konsolidacijos projektų rengėjai. Dėl likusių 4 nelaimėtų projektų teritorijų Perkančioji organizacija ketina iš naujo skelbti kvietimą teikti pasiūlymus. Skaityti plačiau apie tai >.

 
   

 
 

2012-05-14

"Žemės konsolidacija Lietuvoje. Tarp siekiamybės ir realybės" - G. Pašakarnio pranešimas Mykolo Romerio universiteto moksliniame seminare – apskrito stalo diskusijoje „Žemės teisės problemos“. Skaityti daugiau >

 
   

 
 

2012-04-20

"Faktoriai lemiantys sėkmingą žemės konsolidacijos projekto parengimą" - G. Pašakarnio pranešimas Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos konferencijoje „Kompleksinio kaimo teritorijų ir jų infrastruktūros tvarkymo problema“ 2012 balandžio 20d.

 
   

 
 

2012-03-28

SVARBI ŽINIA

Pagaliau pasirodė ilgai lauktas "Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas" parengti naujus 23 žemės konsolidacijos projektus. Nuoroda į pirkimo dokumentus. Dokumentų teikimo terminas iki 2012 gegužės 14d. 10:00

 
   

 
 

2012-01-09

Šiais metais startuoja nauji 23 žemės konsolidacijos projektai, kurie finansuojami pagal KPP 2007-2013, o jiems parengti skirta 17.355.741 litų. Tarp lyderių, kaip ir praėjusiame finansavimo laikotarpyje - Telšių aps. kur bus parengti 9 projektai. Skaityti daugiau >

Informacija parengta pagal ŽŪM ir NMA interneto svetainėse pateiktą viešą informaciją.

 
   

 
 

2011-12-14

Žemės ūkio ministerija patvirtino paraiškų pagal KPP 2007-2013 priėmimo grafiką 2012 metams, kuriame numatoma nuo 2012.08.01 iki 2012.09.28 priimti paraiškas naujiems žemės konsolidacijos projektams rengti. Šaltinis: ŽŪM (2011-12-14). Skaityti daugiau >

Žemės savininkai, kviečiami būti aktyvūs teikiant prašymus organizuoti naujų žemės konsolidacijos projektų rengimą.

 
   

 
 

2011-12-08

Žemės ūkio ministerijos patvirtintame 2012–2014-ųjų metų strateginiame veiklos plane iki 2012 m. IV ketv. numatoma parengti ne mažiau nei 20 žemės konsolidacijos projektų. Šaltinis: ŽŪM (2011-12-05). Skaityti daugiau >

 
   

 
 

2011-11-15

Žemės tvarkymo ekspertai iš Slovėnijos kaip veiksmingą žemės konsolidacijos projektų viešinimo priemonę, pripažino svetainėje www.konsolidacija.lt publikuojamą informaciją ir žemėlapius apie vykusius ir naujai inicijuojamus žemės konsolidacijos projektus. Spausti čia >

 
   

 
 

2011-09-15

Žemės savininkai pateikę prašymus dalyvauti žemės konsolidacijos projekte, privalo savo lėšomis pasirūpinti, kad į žemės konsolidacijos projekto teritoriją įtrauktų žemės sklypų ribos būtų tinkamai paženklintos pagal galiojančius teisės aktus. Nuoroda į teisės aktą. Spausti čia>.

 
   

 
 

2011-03-26

2011m. planuojamų pradėti rengti  žemės konsolidacijos projektų žemėlapis. Paraiškos dalyvauti žemės konsolidacijoje priimamos iki 2011m. gegužės 13d. Spausti čia >.

 
   

 
 

2011-03-10

Visi besidominantys žemės konsolidacija gali susipažinti su 2005-2008 m. įgyvendintų žemės konsolidacijos projektų žemėlapiu, publikuojamu internetiniame žemėlapyje. Spausti čia >.

 
   

 
 

2010-05-18

"Žemės konsolidacijos projekto rengimo gera praktika (darbo patirties ir pavyzdžio pristatymas)" - pranešimas LMA’2010 konferencijos metu (2010-05-14). Spausti čia >.

 
   

 
 

2010-03-16

2010 metais pagal Lietuvos KPP 2007–2013, žemės konsolidacijai numatyta skirti 18.599.087 litų iš EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšų (Šaltinis: ŽŪM, žiūrėti nuorodą>).

 
   

 
 

2010-01-20

"Miesto laikraštis" 2009-11-17. "Namai sudega, pinigus pavagia, o žemė buvo ir bus"

"Marijampolietis pastaruoju laiku dėl savo 55 hektarų žemės Vilkaviškio rajone turi nemažai rūpesčių. Ramybės vyrui neduoda problemos, atsiradusios po jo žemės konsolidacijos." Skaityti visą straipsnį >.

 
   

 
 

2009-10-23

Žemės savininkai įvardino žemės konsolidacijos trūkumus. Spausti čia >.

 
   

 
  Informacija žemės savininkams norintiems dalyvauti žemės konsolidacijos procese. Spausti čia >.  
   

 
   

2008-11-06 vykusiame seminare "Pirmųjų žemės konsolidacijos projektų patirtis" Mažeikių r. Židikų-Ukrinų k.v. žemės konsolidacijos projektą pristatė šio projekto rengėjai. Pranešimo skaidres parsisiųsti ir peržiūrėti galima čia >.

 
   

 
   

2008 m. lapkričio mėn. 6-7 d. "Karpynėje" vykusiame seminare "Pirmųjų žemės konsolidacijos projektų patirtis" apsilankė LTV laidos "Gimtoji žemė" kūrybinė grupė.

Parengtą reportažą* galima peržiūrėti LTV laidų archyve. Spausti čia >. (*reportažas iš vykusio seminaro prasideda nuo 21 laidos minutės.)

 
   

 
   

2008 m. rugsėjo 16 d. pasirašyta pirmoji Telšių apskrityje Plungės rajono savivaldybės Šateikių seniūnijos Šateikių kadastro vietovės Palūščių ir Mišėnų kaimų žemės konsolidacijos sutartis, kurią patvirtino Plungės antrojo notarų biuro Notarė Gina Drackienė. Projektą parengė UAB „Viriga“ vadovas Virgilijus Budžys. Pasirašant sutartį dalyvavo Plungės žemėtvarkos skyriaus vedėjas Steponas Januška, skyriaus specialistai ir visi projekte formuojamų sklypų savininkai.

 
   

Žemės konsolidacijos projektas buvo rengtas 135,7 ha plote. Projekte dalyvavo 13 žemės savininkų sklypai. Projekto metu yra kompleksiškai pertvarkyti 18 privačių žemės sklypų: sujungti 7 bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise valdomi žemės sklypai į vieną sklypą, pakeistos sklypo ribos pritaikant jas racionalaus žemės dirbimo sąlygoms. Suformuota 11 valstybinės žemės sklypų.

 
   

Suprojektuotiems žemės sklypams yra nustatyta pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - žemės ūkio, pagal planavimo sąlygas ir teisės aktų reikalavimus nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Projekto teritorijoje yra suprojektuotas vidaus kelių tinklas. Parinktos vietos ūkininko sodyboms kurti. Pagal žemės konsolidacijos projekte dalyvaujančių žemės savininkų pageidavimus, Lietuvos žemių melioracijos būklės ir užmirkimo duomenų bazės Mel-DB10LT duomenis, žemės konsolidacijos projekto teritorijoje nustatyti plotai, kuriems reikalinga melioracijos sistemų rekonstrukcija. Vieno savininko žemės sklypas numatytas apsodinti mišku.

 
   

Konsolidacijos projekte dalyvavę savininkai pasirašydami sutartį ir vėliau ją aptariant prie arbatos puodelio išreiškė nuomonę, kad pradedant projektą buvo žadėta ir tikėtasi konkretesnių ir realesnių susietų su kitomis kaimo plėtros programomis sprendinių: sutvarkyto kelio, užmirkusių plotų melioracijos įrenginių rekonstrukcijos, laisvos valstybinės žemės pirkimo ar privačios žemės mainų su ja, suformuojant racionalesnės konfigūracijos sklypus.

 
   

Pasidžiaugta pasinaudota galimybe būti pirmaisiais konsolidacijos proceso dalyviais, išreikšta viltis, kad teisinės bazės kūrėjai įvertins esamus trūkumus ir procesas bus paprastesnis, aiškesnis, padėkojo rengėjui už atliktus sklypų konsolidavimo darbus, parengtas naujas žemės nuosavybės dokumentų bylas.

Parengė: Plungės rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas

Steponas Januška

 
   

 
   

2008-05-20 Straipsnis apie baigiamą rengti žemės konsolidacijos projektą. Skaityti

 
   

 
   

Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM patikrino visus rengiamus žemės konsolidacijos projektus. Patikrintų projektų sarašas.

 
   

 
   

2008-03-15 Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM patikrino Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Židikų ir Ukrinų kadastro vietovių Sugaudžių, Pocaičių, Asteikių ir Paviliotės kaimų žemės konsolidacijos projektą. Patikrinto žemės konsolidacijos projekto sprendinių brėžinys - peržiūrėti.

 
   

 
   

2008-03-01 Išleista FARLAND knyga, kurios tikslas – apsikeisti žiniomis bei patirtimi žemės tvarkymo ir kaimo plėtros srityje. Parsisiųsti knygą *.pdf formatu (anglų kalba).

 
   

 
   

2008-01-23 LRV patvirtino Nacionalinę žemės konsolidacijos strategiją. Parsisiųsti nutarimą.

 
   

 
   

Kodėl Laisvos Valstybinės Žemės fondas turi dalyvauti Žemės Konsolidacijoje? Mažeikių rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo p.Zigmanto Šimkaus pamąstymai Skaityti aktualiją.

 
   

 
   

2007-10-02 įvyko Židikų-Ukrinų kadastro vietovių žemės savininkų dalyvaujančių žemės konsolidacijos projekte susirinkimas, viešas projekto pristatymas ir svarstymas. Keletas nuotraukų.

2007-10-02 Židikų kultūros namuose įvyko Židikų-Ukrinų kadastro vietovių žemės savininkų dalyvaujančių žemės konsolidacijos projekte susirinkimas, kurį organizavo Individuali S.Bumblausko įmonė "Matininkas" ir Mažeikių rajono žemėtvarkos skyrius.

Susirinkimo metu buvo pristatyta žemės konsolidacijos projekto rengimo eiga, sprendinių brėžinys bei sprendinių poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

 
   

Individualios įmones ,,Matininkas“ savininkas S. Bumblauskas informavo, kad Židikų seniūnijoje žemės konsolidacijos projektas, jau eina į pabaigą. Šiai dienai jau yra atliktas, nustatyta tvarka suderintas ir patvirtintas žemės vertinimo planas. Įmonės vadovas, apibendrinamas atliktus darbus, informavo jog žemės konsolidacijos projekto metu buvo siekiama sustambinti nuosavybės teise valdomus žemės sklypus, suformuoti racionalias žemėnaudas, ištiesinti sklypų ribas, suformuoti optimalų kelių tinklą, numatyti visuomenės poreikiams reikalingas teritorijas, pagerinti ūkių struktūrą.

 
   

Žemės sklypų ribos suprojektuotos jas sutapatinant su keliais, melioracijos kanalais, upeliais, kitais pastoviais situacijos kontūrais. Suprojektuota apie 7 km. vietinės reikšmės kelių, prie kiekvieno sklypo suprojektuoti privažiavimai. Suprojektuoti visuomenės poreikiams reikalingi objektai: asfaltuota lėktuvų pakilimo aikštelė, Židikų seniūnijai priklausantis 0,50 ha žvyro karjeras, ir esamas sąvartynas.

 
   

 
   

2007-09-21 atliktas Židikų mažojo žvyro karjero ir buitinių atliekų sąvartyno 3D lazerinis skenavimas. Trimatis šių objektų projektas pristatytas 2007-10-02 žemės sąvininkų susirinkime. Keletas nuotraukų.

 

2007-09-21 žemės konsolidacijos projekto vykdytojas Individuali S.Bumblausko įmonė "Matininkas" bendradarbiaujant su UAB “TerraModus” atliko trimatį (3D) Židikų mažojo žvyro karjero ir vietinio buitinių atliekų sąvartyno lazerinį skenavimą. (3D lazerinis skenavimas – itin spartus matavimo greitis (12.000 taškų per sekundę), aukštas tikslumas matuojant dideliu atstumu. Sukurtus 3D vietovės modelius galima panaudoti 3D animacijų sudarymui, tūrių, plotų ir atstumų skaičiavimams.)

 
   

Mažeikių rajono administracija yra priėmusi sprendimą iki 2009 m. sąvartyną likviduoti ir uždaryti.

Individuali S.Bumblausko įmonė „Matininkas“ pagal trimačius skenavimo duomenis parengs Židikų mažojo žvyro karjero ir vietinio buitinių atliekų sąvartyno topografinę nuotrauką, kurią padovanos Židikų seniūnijai. Projekto rengėjai tikisi, kad Židikų seniūnija, turėdama topografinę nuotrauką, turės prioritetą greičiau uždaryti ir rekultivuoti buitinių atliekų sąvartyną ir taip vykdomas žemės konsolidacijos projektas neapsiribos vien tik ūkių stambinimu, o ir apims aplinkosauginius tikslus.

 
   

Trimatį (3D) Židikų mažojo žvyro karjero ir vietinio buitinių atliekų sąvartyno lazerinį skenavimo modelį galite peržiūrėti čia.

 
   

 
       
 

konsolidacija.lt © 2012 | Visos teisės saugomos.